Naar het blogoverzicht

De unieke vernieuwde LCO2 – technologie reinigt, decontamineert, desinfecteert en reïmpregneert brandweerkledij zonder deze te beschadigen en met respect voor het milieu.

De brandweer bevindt zich wereldwijd in een overgangsfase inzake arbeidshygiëne. De tijd dat sterk vervuilde kledij een eerbetoon was aan de ervaring en de heldhaftigheid van de brandweerlieden behoort in de meeste korpsen terecht tot het verleden.

Nieuwe bouwmaterialen brengen nieuwe types contaminatie met zich mee, studies tonen de impact van gecontamineerde PBM’s op de gezondheid van deze hulpverleners. Arbeidsdeskundigen streven een minimum aan blootstelling na, ‘schoon werken’ behoort tot de professionele houding van de hedendaagse brandweerman (m/v).

Aangepaste interventie-strategieën (SOP’s) zorgen ervoor dat onnodige blootstelling aan toxische producten wordt vermeden. Echter onvermijdelijk worden brandweerlieden die bv. een binnenhuisbrand bestrijden blootgesteld aan zwaar toxische producten zoals VOC’s, PAK’s en dioxines. Op dat ogenblik wordt de hulpverlener enkel beschermd tegen deze contaminanten door zijn werkkledij en PBM’s.

Het voorhanden zijn van kwaliteitsvolle en ‘schone’ persoonlijke beschermingsmiddelen is dus van wezenlijk belang.

Decontaminatie

Kankerverwekkende stoffen kunnen op 3 wijzen het lichaam binnendringen:

  • Via het spijsverteringsstelsel (gastro-intestinaal)
  • Via het ademhalingsstelsel (inhalatie)
  • Via de huid (percutaan)

De opname via de eerste 2 wegen kan geminimaliseerd worden door het adequaat dragen van de ademhalingsapparatuur, de laatste – en voor de brandweer niet onbelangrijke – opnameweg kan worden geminimaliseerd door het adequaat dragen van de interventiekledij (incl. handschoenen en bivakmuts).

Om klasse 2 van de EN469 te halen, dient een brandinterventiepak te beschikken over meerdere lagen waaronder een membraan. Onderzoek heeft aangetoond dat het membraan de drager niet enkel drooghoudt, maar eveneens fungeert als extra beschermende laag tegen hitteoverdracht en contaminanten. Het ‘intact’-zijn van het membraan is dus van essentieel belang op het ogenblik van interventie! Hoe werkt het? Het membraan fungeert als een soort reservoir.

Op het ogenblik dat hulpverlener blootgesteld wordt aan toxische stoffen vult het reservoir zich a.h.w. met toxische stoffen. De vulsnelheid is afhankelijk van de blootstellingsduur, het type en concentratie aan toxische stoffen (Vb. keukenbrandbestrijding vs. binnenhuisbrandbestrijding). Omwille van hygiënische –en gezondheidsredenen dient het reservoir, dat zich vlak bij het lichaam bevindt, op regelmatige tijdstippen geleegd te worden. Dit heet DECONTAMINEREN.

Meer wetenschappelijk geformuleerd betekent decontaminatie van een brandinterventiepak de kwantitatieve reductie van de kankerverwekkende- en mutagene stoffen die zich vooral op het membraan van de kledij bevinden tot onder het maximaal toegelaten niveau.

Opmerking: decontaminatie kan wetenschappelijk gezien nooit uitgedrukt worden in een % reductie.

Het maximaal toegelaten niveau wordt gedefinieerd in de REACH-wetgeving, meer bepaald in de annex XVII. De controle hierop gebeurt voor textiel met behulp van het ‘OEKO-TEX standard 100’ certificatiesysteem.

Brandinterventiekledij bevindt zich volgens de OEKO-TEX NORM, inzake toegelaten toxiciteit, binnen de klasse 3, d.w.z. dat typische voorkomende toxische producten zoals PAK’s per individueel type maximaal in een hoeveelheid van 1mg/ kg mogen voorkomen en/of in zijn totaliteit in een maximale hoeveelheid van 10mg/kg.

Bij staalname van pakken die 1x aan manifeste contaminatie werden blootgesteld ofwel meerdere keren aan nietmanifeste contaminatie werden door CENTEXBEL gemiddelde totale PAK’s-waarden in het membraan gemeten tussen 18mg/kg en de 57mg/kg, wat dan gemiddeld 4x hoger is dan wat volgens REACH is toegelaten.

De nood aan decontaminatie van brandweerpakken kan dus geen discussiepunt meer zijn! De grote uitdaging bestaat er echter in om de contaminanten uit de kledij (het membraan) te verwijderen zonder de functionaliteit (bescherming!) van het pak aan te tasten.

Decontaminatie met LCO2 is hiervoor de enige gepaste oplossing. Omdat LCO2 een zeer fijne vloeistof is met een lage viscositeit, densiteit en oppervlaktespanning, kan deze door het membraan heen reinigen zonder dit te beschadigen. LCO2 is bovendien een apolaire stof, waardoor het van nature de contaminanten zeer goed oplost.

Decontaminatie met water en detergenten is voor deze toepassing geen optie, de programma’s die nodig zijn om volledige decontaminatie (=Oeko-Tex niveau) te bereiken zijn bijzonder destructief voor de kledij. Bovendien dient er na elke natwasprogramma gedroogd te worden wat de levensduur van het pak drastisch kan verlagen.

Om bovenstaande redenen werd door de Vlaamse Overheid een project goedgekeurd om samen met een aantal bedrijven, Universiteiten en Centexbel naar een oplossing te zoeken. Na anderhalf jaar onderzoek en tientallen testen werd een vernieuwd decontaminatieproces gevalideerd op basis van vloeibaar CO2 . Het is voorlopig de enige technologie op de markt dat erin slaagt brandweerkledij meervoudig te decontamineren, desinfecteren en reïmpregneren zonder de functionaliteit van de kledij aan te tasten en dit op een veilige en milieuvriendelijke wijze.

Conclusie

LCO2 is een duurzame manier van decontamineren, de levensduur van de kledij wordt aanzienlijk verlengd (in vergelijking met natwas-decontaminatie). Bovendien heeft dit proces een zeer kleine ecologische voetafdruk doordat het laagenergetisch is, geen water verbruikt, een lage CO2 – uitstoot genereert en geen toxische producten in het milieu terecht komen. Door de brandinterventiekledij regelmatig te decontamineren met LCO2 en telkens na manifeste contaminatie, blijft uw kledij veilig en gezond. De kledij is vrij van toxische stoffen en micro-organismen, geurvrij en de beschermende eigenschappen blijven gegarandeerd.

Initial CWS maakt gebruik van cookies

Cookies zijn kleine bestanden die met pagina’s van deze website worden meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer worden opgeslagen.
Er zijn verschillende soorten cookies die gebruikt worden voor verschillende doeleinden. Voor het plaatsen van cookies is soms wel en soms geen toestemming nodig.
Als u niet akkoord gaat met onze cookie statement dan plaatsen wij alleen de functionele cookies. Als u meer wilt weten over de cookies die wij gebruiken, de gegevens die daarmee verzameld worden en over uw rechten op dit punt, lees dan ons cookie statement en privacy policy om meer te leren over onze cookies.